وبلاگ،یك صفحه وب و با قابلیت دستیابی عموم كاربران به آن است.وبلاگ ها،بر اساس یك نظم خاص به هنگام و محتوی بلاگ نشاندهنده شخصیت مولف ویا مولفان آن می باشد.اولویت استقرار و یا نشر مطلب بر اساس یك ساختار زمانی شكل می گیرد. در این حالت خوانندگان بلاگ ها همواره در ابتدا جدید ترین مطلب  و یا مطالب منتشر شده را مشاهده و در صورت تمایل آن را مطالعه می نمایند.

بلاگ یك محیط الكترونیكی قابل جستجو را فراهم می كند تا علاقه مندان بتوانند با استفاده از یك مرورگروب و در هر نقطه از جهان به محتوبات آن دستیابی داشته باشند.